Hvorfor og hvordan bruke Mailchimp

I vår eksamensoppgave har vi fått i oppgave å blant annet loggføre vår reise gjennom opprettingen av en nettbutikk. Oppbyggingen av en nettbutikk består av en haug av oppgaver som må gjennomføres for å få den til å fungere optimalt. En av mine sentrale oppgaver ble å sette opp nyhetsbrev…

les mer

OKR sin hensikt og funksjoner

I tredje modul av faget digital markedsføring vi fått i oppgave å opprette en nettbutikk. Som et hjelpemiddel skal vi benytte oss av OKR og oppdatere dette kontinuerlig. For å ta i bruk dette bør man ha forståelse for hva det er og hvordan man mest mulig effektivt kan bruke…

les mer

Business Model Canvas

Hvorfor er det viktig med en forretningsplan? Forretningsplanen skal male et bilde av hvordan vi vil at bedriften skal se ut og vil fungere som et styringsverktøy. Den skal være til hjelp for å forstå hva, hvordan og hvorfor man bør gjøre ting. Denne planen henger også gjerne i tråd…

les mer

Ekkokammer og filterbobler

Filterbobler Uttrykket «filterbobler» er et relativt moderne begrep. Dens opprinnelse kommer fra 2011 boken «The Filter Bubble», skrevet av Eli Pariser. I denne boken argumenterer han for at en negativ trend har oppstått ved at man ikke lenger vil utsettes for andre interesser eller synspunkter som motsier våres egne på…

les mer

Framtidens valuta

Blokkjede En blokkjede kan ses å som en slags liste eller en journal som er blitt delt i et nettverk hvor nye transaksjoner eller endringer må godkjennes av alle i dette nettverket. Det er ny form for teknologi som oppretter og overholder enighet mellom parter. En av de større fordelene…

les mer

2 Good 2 Go

Digitale plattformer En digital plattform kan sees på som et økosystem. Et økosystem kan forklares som et dynamisk samfunn av organismer, der hver organisme har en spesiell funksjon. I likhet med det består en plattform som regel av mange forskjellige type tjenester, men med en hovedfunksjon og et formål. Eksempler…

les mer

Når robotene begynner å tenke selv

Kunstig intelligens Alt i alt er kunstig intelligens et bredt begrep og inneholder flere viktige komponenter. Det kan sees på som en slags teknikk og formålet med det er å få maskiner og dataprogrammer til å respondere mest mulig intelligent. Dette gjøres gjennom å lære maskiner å utvide evner som…

les mer

3D printet mat – yes or no?

Hei bloggen! Dette er mitt første fagrelaterte blogginnlegg, velkommen! I mitt første innlegg vil jeg snakke om et spennende tema som vår nåværende foreleser Arne Krokan tok opp i vår andre forelesning, nemlig 3D printing! 3D Printing er først og fremst det siste innen printing. I flere år har dette…

les mer

Hvem er jeg?

Mitt navn er Mikkel Lindblad Johansen. Jeg er en 22, snart 23 år gammel gutt oppvokst i Nittedal, som grenser til Oslo. Jeg studerer for øyeblikket livet i seg selv, men også reiselivsledelse og opplevelsesutvikling på Høyskolen Kristiania. Ironisk nok trives jeg best med fellesfagene vi har hatt hittil som…

les mer