Business Model Canvas

Hvorfor er det viktig med en forretningsplan?

Forretningsplanen skal male et bilde av hvordan vi vil at bedriften skal se ut og vil fungere som et styringsverktøy. Den skal være til hjelp for å forstå hva, hvordan og hvorfor man bør gjøre ting.

Denne planen henger også gjerne i tråd med strategien man ønsker å gå for. Det vil være viktig for hele markedet som  leverandører, samarbeidspartnere, kundegrupper, banker osv for hvordan oppstarten av bedriften skal foregå og hvordan den skal administreres.

Business Model Canvas

Alexander Osterwalder er en sveitsisk forretningsteoretiker som har skrevet bøker, er foredragsholder og gründer. Han er mest kjent for sitt arbeid med forretningsmodellering og oppstarten og utviklingen av Business Model Canvas.

Denne modellen blir sett å som et verktøy og rammeverk for å kartlegge og forstå forretningsmodeller. Denne modellen blir benyttet av ulike selskaper, en av dem er Innovasjon Norge.

«Det anbefales å bruke verktøyet til å tenke alternativt. Ofte er det ikke din første idé som er den beste. Med enkle verktøy som dette, kan man skissere mange alternativer. Og til syvende og sist må jo alt testes. Det mest krevende er ofte å finne ut hva som bør testes først, hvordan man skal teste, og hvordan man skal dokumentere hva som fungerer (og hva som ikke fungerer).»

Dette skriver Innovasjon Norge og anbefaler flere å benytte seg av denne modellen for et hjelpemiddel til å tenke alternativt.

Hvorfor er denne modellen mye brukt og hvordan bruke den?

  • Den er enkel å ta bruk

Dette er en modell man kan fysisk tegne å en tavle og skrive innenfor boksene, eller selv printe ut et ark av modellen. Dette kan brukes av alt fra gründere, entreprenører, nisjebedrifter, små bedrifter og store bedrifter.

  • Den forenkler

Modellen samler mye av den viktigste informasjonen på et sted og gir et bilde av hvordan man vil at organisasjonen skal fungere

  • Gir god oversikt

Det gir en enkel og fysisk god oversikt over ulike ideer og planer man har. Her vil man kunne skissere flere ulike alternativer.

Verktøyet består av 9 grunnkomponenter som henger sammen og utgjør selve forretningsmodellen.

Key Partners 
Cost Structure 
Key Activities 
Key Resources 
e 
Value Propositions 
Customer Relationships 
Channels 
Customer Segments 
Revenue Streams

Som vi ser her består denne modellen av:

Samarbeidspartnere – Key partners

-Eksempelvis leverandører, produsenter, detaljister, grossister vi samarbeider med.

Nøkkelaktiviteter – Key activities

-Hva må vi som bedrift gjøre av aktiviteter for å skape verdien vi vil formidle?

Nøkkelressurser – Key Resources

-Hvilke ressurser behøver vi som bedrift for vårt budskap og vårt produkt som kan få ut verdiløftet vårt på best mulig måte?

Kundesegment – Customer segments

-Målgrupper, delmarked, segmenteringsprosess etc en bedrift må finne ut av.

-Hvem skal vi nå ut til og skape verdi for?

Kostnader – Cost structure

-Prioritere og finne ut av de viktigste og dyreste kostnadene knyttet til forretningsmodellen

Kanaler – Channels

-Hvor og hvordan vil vi få fram vårt budskap til våre potensielle kunder og samarbeidspartnere?

-PC, mobil, apper, radio, TV

Inntektsstrøm – Revenue streams

-Hvordan skal bedriften tjene inn penger og hvor mye?

-Abonnement, salg, månedlig, ukentlig,

Kunderelasjoner – Customer Relationship

-Hvordan forhold har vi til våre kunder og hvordan vil vi at dette skal være?

-Eksempelvis lojalitetsprogrammer, spørreundersøkelser, support

Verdiløfte – Value propositions

-Avhengig av vårt produkt og vårt budskap, hva kan vi tilby av verdi for våre kunder? Fokus på kundenes opplevelse.

Jeg satser på at dette innlegget hjalp deg som leser med å forstå mer av dette konseptet og modellens forskjellige deler. I all hovedsak vil dette være et hjelpemiddel meg, deg og alle der ute som tenker på å starte opp en forretningsmodell.

En to-minutters visuell, kort og god forklaring på denne modellen finner du under:

Business Model Canvas Explained

Kilder:

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/

http://alexosterwalder.com/

Barland, Jens. Krokan, Arne. 2016. Innholdsmarkedsføring: Konsept, forretningsmodeller, juss, etikk og praksis. Oslo: Cappelen Damm.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *