Business Model Canvas

Hvorfor er det viktig med en forretningsplan? Forretningsplanen skal male et bilde av hvordan vi vil at bedriften skal se ut og vil fungere som et styringsverktøy. Den skal være til hjelp for å forstå hva, hvordan og hvorfor man bør gjøre ting. Denne planen henger også gjerne i tråd…

les mer

Framtidens valuta

Blokkjede En blokkjede kan ses å som en slags liste eller en journal som er blitt delt i et nettverk hvor nye transaksjoner eller endringer må godkjennes av alle i dette nettverket. Det er ny form for teknologi som oppretter og overholder enighet mellom parter. En av de større fordelene…

les mer

2 Good 2 Go

Digitale plattformer En digital plattform kan sees på som et økosystem. Et økosystem kan forklares som et dynamisk samfunn av organismer, der hver organisme har en spesiell funksjon. I likhet med det består en plattform som regel av mange forskjellige type tjenester, men med en hovedfunksjon og et formål. Eksempler…

les mer

Når robotene begynner å tenke selv

Kunstig intelligens Alt i alt er kunstig intelligens et bredt begrep og inneholder flere viktige komponenter. Det kan sees på som en slags teknikk og formålet med det er å få maskiner og dataprogrammer til å respondere mest mulig intelligent. Dette gjøres gjennom å lære maskiner å utvide evner som…

les mer

Hvem er jeg?

Mitt navn er Mikkel Lindblad Johansen. Jeg er en 22, snart 23 år gammel gutt oppvokst i Nittedal, som grenser til Oslo. Jeg studerer for øyeblikket livet i seg selv, men også reiselivsledelse og opplevelsesutvikling på Høyskolen Kristiania. Ironisk nok trives jeg best med fellesfagene vi har hatt hittil som…

les mer